Projekt z nadzorem

PROJEKT Z NADZOREM

Cena do ustalenia w zależności od liczby pomieszczeń, zakresu prac oraz ilości wizyt na budowie.

Łączy w sobie projekt podstawowy lub szczegółowy oraz nadzór autorski.

(Czas trwania: w zależności od czasu trwania prac remontowych)

NADZÓR AUTORSKI
Czyli moja „opieka” nad realizacją. Są to wizyty na budowie, polegające na konsultacjach z wykonawcami, na śledzeniu i sprawdzaniu zgodności wykonywanych (przez firmę budowlano – remontową) prac z projektem wnętrza.
– wizyty na miejscu budowy
– wspólne wizyty w sklepach
– wyjaśnienie wykonawcom założeń projektowych
– kontakt, konsultacje z wykonawcami
– kontrolowanie zgodności wykonywanych prac z projektem wnętrza
– rozwiązywanie ewentualnych problemów na budowie
– w razie potrzeby dokonywanie drobnych zmian w projekcie